Gyakori kérdések

az energetikai tanúsítvánnyal kapcsolatban

Információk ikon

A kiadható energetikai minősítések

Az energetikai tanúsítványban jelenleg alkalmazható minősítéseket az alábbi 12 osztályból álló skála mutatja. A betűjelzés „AA++" és „JJ" között lehet. Kiemelt jelentősége van a „BB követelménynek megfelelő” kategóriának, ez a minősítés 2022-től az újonnan épülő épületekre (a használatbavételhez) előírt minimálisan elérendő osztály. Használt ingatlanoknál nincs kötelezően elérendő minimum, bármilyen besorolást kaphat az épület.

Ezek az osztályok a tanúsítványban.

A kötelező rendelet

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet kimondja, hogy ingatlan adásvétel esetén energetikai tanúsítvánnyal kell rendelkezni, és az elkészíttetés a tulajdonos feladata. Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell a szakvélemény azonosító sorszámát, amelyet az Országos Építésügyi Nyilvántartás generál. A rendelet alapján lakóingatlanok bérbeadása és használatbavétele esetén is kötelező a tanúsítás.

Mentességek - nem kell elvégeztetni a tanúsítást:

Minta az energiatanúsítványhoz

Mi az energetikai tanúsítvány?

Az energetikai tanúsítvány az épület energiahatékonyságát kiértékelő számítás. A készítő mérnök jogszabályban meghatározott módszerrel megbecsüli az éves energiafogyasztás mértékét, ami alapján egy energiahatékonysági betűjelzést kap az ingatlan. A tanúsítás az Európai Unió minden tagországában kötelező.

Mit tartalmaz?

Az energiatanúsítvány három részből áll, az első egy összefoglaló adatlap, amelyen a két legfontosabb információ található, az elért energiaosztály és a HET azonosító sorszám. Az elkészítő mérnök címe, jogosultsági száma, elérhetősége mellett a megbízó neve és címe is feltüntetésre kerül. A második fejezet az energetikai kalkulációkat dokumentálja sorról sorra, a bevitt adatok, a használt képletek, és a részeredmények feltüntetésével. Az utolsó részben a készítő szakember olyan energiahatékonyságot növelő intézkedéseket sorol fel, amelyekkel egyszerűen és költséghatékonyan fejleszthető az ingatlan.

Tanúsítvány használatbavételi engedélyezéshez

Az építtető kötelezettsége gondoskodni az energetikai tanúsítvány elkészíttetéséről, ha használatbavételi engedély kiadását kéri az építési hatóságtól. A tanúsítás elvégzése általában helyszíni szemle alapján történik, de mindenképp szükséges hozzá a felelős műszaki vezetői nyilatkozat és az engedélyezési tervdokumentáció is. Ezeket a munkákat egyedi díjon készítjük, várjuk megkeresését!

HET szám az adásvételi szerződéshez

A HET számot az Országos Építésügyi Nyilvántartás generálja, miután a regisztrált tanúsító feltölti az adatokat és a kalkulációt az adatbázisba. Az adásvételi vagy bérleti szerződésben rögzíteni kell a Hiteles Energetikai Tanúsítvány (HET) egyedi kódját, és a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.

Ki állíthat ki energetikai szakvéleményt?

A hatályos rendeletek értelmében energetikai szakvéleményt csak a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő, szakképzett mérnök szakértő. A kamarák által üzemeltetett online névjegyzékben bárki által ellenőrizhető az aktív tagok jogosultsága. A szakmagyakorlásról szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet határozza meg, hogy a tanúsítói tevékenység mérnöki diplomához, jogosultsági vizsgához és szakmai tapasztalathoz kötött.

Beruházások, amelyekkel csökkenthető az energiafogyasztás

Hőszigetelések: amelyhez ebben a sorrendben érdemes hozzákezdeni: padlásfödém, pincefödém, homlokzat, lábazat szigetelése. Az ajánlott vastagság 12-20 centiméter közötti.

Nyílászáró csere: A korszerű ablakok U-értéke (hőátbocsátása) jelentősen jobb, mint a régi nyílászáróké, mivel a keretszerkezetek és az üvegezések hőszigetelő képességében kiemelkedő technikai fejlődés ment végbe az elmúlt évtizedben. Az új nyílászárók szinte tökéletesen légzáróak, így légáramlás útján nem tud eltávozni energia.

Kazáncsere: A kondenzációs kazánok hatásfoka 20-30 %-kal magasabb, mint a hagyományos (nyílt égésterű) kazánoké. Ez azt jelenti, hogy a csere után, megegyező komfort mellett, ennyivel kevesebb gázt éget el a készülék.

Napelem, napkollektor: Érdemes tudni, hogy a napelem kizárólag villamos áram termelésére szolgál, míg a napkollektor kizárólag használati melegvíz termelésre. A gyártók, forgalmazók általában túlbecsülik a megtérülési időt, ezek a berendezések általában csak a magas villamos áram vagy melegvíz fogyasztású háztartásoknak ajánlottak.